.

Parto 03 - Esperanto estas lingvo uzata plurmaniere.

Se oni simpligas iom eblas dividi la Esperanto-parolantojn en diversaj kategorioj:
* "la idealistoj" – kredas je Esperanto kiel helpilo por estonta mondpaco
* "la vivĝuantoj" – ĝuas la internaciajn festojn kaj aranĝojn
* "la lingvemuloj" – tuj kiam eblas parolas pri diversaj lingvaĵoj
* "la aktivuloj" – ŝatas organizi seminariojn, trejnadon, paĝarojn ktp
* "la familiuloj" – uzas Esperanton en siaj internaciaj familioj
Kompreneble multaj apartenas al pluraj el tiuj kategorioj. Kiu kategorio plej allogas vin?